Projekt

VÅRA PROJEKT

DJURHAMNSSVÄRDET

Ett projekt med mål att tillverka en replika av Djurhamnssvärdet som idag finns på Historiska museet samt att även tillverka ett svärd som det troligen såg ut i nyskick

KOGGEN

Projektets mål är att åstadkomma en bygdegård med en samlings-lokal för 150 personer på Djurö där vi bland annat genom histo-riska måltider och bygdespel kan sprida kunskap om vår historia.


Visionen är att byggnaden ska bli ett landmärke som sätter Djurhamn på kartan med ungdomsverksamhet i focus.

DJURHAMNS-

RODDEN

Ett projket som har som mål att skapa en årlig tradition i Djurhamn med rodd som förebild

FANOR,

TÄLT & SKÅDESPEL

Ett samarbete mellan Kulturarv Djurhamn och Ö-teatern.

Vi kommer att omforma ett partytält till fälttält från stormakts-tiden. Tältet ska prydas med vimplar och fanor. Tanken är även att vid kommande historiska event kunna genomföra mindre historiska bygdespel.