Djurhamnsliteratur

Litteraturlista

I det här literaturlistan kan du hitta tips på dokument och böcker som på ett eller annat sätt berättar om Djurhamn.

Kortfattad Djurhamnshistorik


Denna sammanställning har hämtats ur boken DJURHAMN – örlogshamn under Vasatid som skrivits och sammanställts av Katarina Schoerner Carr inom ramen för projektet Vasakungarnas Djurhamn. Boken finansierades av Värmdö kommun som gav ut den som årsskrift 2008.

Uppsats från 1958 om ortsnamn på Djurö


Åker- och ängsnamn på Djurö och Vindö

Uppsats framlagd för nordiska proseminariet vid Stockholms högskola höstterminen 1958.
Lena Moberg

Djurhamns historia belyst med marinarkeologiskt material


Syftet med denna uppsatsen är att genom en arkeologisk genomgång och analys ge en annorlunda, bredare bild av Djurhamns användning som örlogsstation och betydelse över tid än den i dag kända. Detta görs genom att ställa de skriftliga källorna och muntliga traditioner mot det arkeologiska källmaterialet. Hur ser det arkeologiska materialet ut i förhållande till den beskrivning som görs av Vasakungarnas Djurhamn?

Historiskt intressanta platser (Stavsnäs, Djurö och Vindö)


Denna skrift har tillkommit genom en studiecirkel av medlemmar i Föreningen Skärgårdsmuseet tillsammans med Britt-Marie Ohlsson som ett projektarbete i Studieförbundet Vuxenskolan i Värmdö

DJURHAMNSLITTERATUR

Konst med marint motiv (bildspel)